Kama (Yuvarlak Çivi - Tekli)

Ürün Kodu: 011

Kama (Yuvarlak Çivi - Tekli)